Vad är porslin?

porcelainPorslin är ett material som används till tallrikar, muggar och inredning. Det är oftast ett vitt, nästan genomskinligt material som görs på ett liknade sätt som glas. Det tillverkas av att smälta material som Kaolin i speciellt tillverkade ugnar i temperaturer mellan 1 200 till 1 400 grader. Tjockleken, styrkan och genomskinlighet av porslin definieras genom att förglasningen och formningen av materialet mulit i den. Tillverkningen är delat i tre delar vilket är plastiskt råmaterial, flussmedel och ballastmaterial. Plastiskt råmaterial är leror som Kaolin som ger porslinet formnings egenskaper. Flussmedel ger det egenskapen av att vid bränning underlätta sintringen av materialen. Det sista som är ballast material gör att ämnen som kvarts och aluminiumoxid stadgar porslinet vid bränning så att deformationer undviks. Det ger också en ökad hållfasthet.

Den tidigaste utvecklingen av porslin var i Kina. Det var fältspatporslin eller hårt porslin som tillverkades. Det tillverkades av Kaolin och fältspat innehållande leror och brändes vis cirka 1 400 grader. Aluminium porslin tillverkades också där en stor del av kvartsen ersattes med aluminiumoxid. Att majoriteten av kvartsen ersattes med aluminiumoxid blev porslinet mer hållfast men genomskinligheten minskade. Porslinet användes inom Asien under en lång tid innan det kom till Europa. Det ansågs som något väldigt fint och användes främst av kejsarrikena. Till Europa kom den först under 1500-talet när upptäcks resenären Marco Polo tog med sig det till Italien. När det kom till Europa ansågs det vara ett fint material och det tog inte lång tid innan det spred sig. Det kom därefter till Frankrike under 1600 talet och med tiden började konsten att tillverka porslin bemästras i Europa.

När Porslinet kom till Europa var det av typen mjuk porslin. Det mjuka porslinet tillverkas i en lägre temperatur än fältspatporslinet. Eftersom det tillverkas i en låg temperatur har den inte heller samma hårdhet som fältspatporslinet.

Post A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *